PAZA UMANA

White Horse Security Constanta PAZA UMANA
custom-img

Paza umană se execută doar prin intermediul agenţilor de securitate calificaţi şi dotaţi corespunzător.

Societatea White Horse Security se obligă:

  • să întocmească planurile de pază aferente posturilor nou înfiinţate şi să se ocupe, prin cunoştinţele dobândite de-a lungul timpului, de avizarea lor de către organele abilitate;
  •  să efectueze controale aleatorii şi inopinate asupra personalului de pază care să vizeze respectarea celor mai sus arătate;
  • să coordoneze toate activităţile ce ţin de securizarea perimetrelor încredinţate şi
  • să aducă la cunoştinţa celor în drept toate evenimentele înregistrate;
  • să primească raportările personalului de pază din obiectivele încredinţate, prin intermediul dispeceratului propriu, cu frecvenţă orară, referitoare strict la serviciul angajat (control acces şi descurajarea fenomenului infracţional);
  • să efectueze instruiri săptămânale (şi ori de câte ori este cazul) asupra personalului aferent posturilor încredinţate, astfel încât serviciul efectuat să dea randamentul dorit;
  • să colaboreze cu persoanele responsabile din cadrul obiectivelor încredintate pentru a preveni orice disfuncţionalitate apărută în situaţia operativă şi pentru schimbul de informaţii privind buna desfăşurare a serviciului angajat;
  • să monitorizeze în timp real prin dispeceratul societăţii noastre toate sistemele de supraveghere video, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.Acest fapt arată că pe lângă personalul de pază mai există şi un dispecer ce poate supraveghea tranzitul şi corectitudinea datelor înscrise în registre şi în grafice;
  • să însoţească transporturile de valori monetare efectuate de către personalul dumneavoastră cu grupe de intervenţie mobilă reprezentată de personalul de pază WHITE HORSE SECURITY.

SECURITATEA PERIMETRALĂ

Pentru a delimita perimetrul de pază şi zona de responsabilitate, societatea  noastră vine în ajutorul dumneavoastră cu instalarea unor garduri de plasă sau alte materiale prevăzute cu console de sârmă ghimpată. Ca masură de securitate pentru evitarea încălcării perimetrului păzit, putem asigura gardul împrejmuitor prin diverse metode acustice (bariere optice conectate la sistemul de alarmare antiefracţie, senzori de mişcare de exterior, etc.) şi supraveghere video cu unităţi de captare a imaginilor ce vor fi instalate la înălţime şi aşezate în “avalanşă”, conectate la un sistem de televiziune cu circuit închis, amplasate de preferat la intrare, în porţile de acces în obiectiv.

Ca măsură suplimentară de asigurare a pazei pentru perimetrul încredinţat, putem amenaja turnuri de pază (foişoare), dotate cu proiectoare luminoase, în care se vor posta agenţi de pază (ne)înarmaţi care vor supraveghea zona de la înălţime şi vor avea o arie amplă de vizibilitate; gherete la nivelul solului, în interiorul perimetrului, în apropierea gardului împrejmuitor, dotate cu cuşti pentru câini de pază şi deservite de agenţi de pază (ne)înarmaţi, toate aceste lucruri pe cheltuiala societăţii beneficiare.

La intrarea În zona păzită avem posibilitatea de a amenaja un post de pază, denumit punct de control acces, care va fi dotat cu bariere de acces sau porţi cu închidere automatizată, punct în care agentul de pază ce îi deserveşte are în consemnul său evidenţierea intrărilor/ieşirilor în registre speciale şi controlarea tuturor persoanelor sau autovehicolelor aflate în tranzit.

De menţionat este faptul că, în cazul în care nu mai puteţi susţine financiar această formă de executare a serviciului de pază, rămân cu titlu de proprietate celelalte investiţii făcute, menite să asigure integritatea şi buna supraveghere a bunurilor aflate în perimetrul de pază încredinţat (sistemele tehnice de alarmare, sistemele de televiziune cu circuit închis, mijloace de semnalizare acustică, barierele de control acces situate la porţile de acces în obiectiv).